Z11-groepen

Z11-groepen:
In het kort:


Voor welke kinderen is de Z11groep?


 • Voor kinderen waarbij hoogbegaafdheid zou kunnen zijn wat meespeelt bij:
  -vermoedelijk onderpresteren

  -zichzelf niet laten zien (aanpassen)
  -fixed mindset
  -gedragsproblematieken
  -perfectionisme/faalangst
  -executieve functies.
 • Voor kinderen die naast de plusklas en uitdaging op school iets nodig hebben op het gebied van psycho-educatie (hoe werkt leren, denken en jezelf zijn bij jou?).
 • Voor kinderen die het nodig hebben zich te verdiepen in zichzelf, zodat ze zichzelf beter leren kennen en ze weten wat ze nodig hebben in bepaalde situaties.
 • Voor kinderen die baat hebben bij contact met gelijkgestemden.


Waar:Zuiderpad Huissteden

Start:September 2023

Aantal bijeenkomsten:8 keer om de 2 weken

Tijd: 8.45-13.30 uur

Leeftijd:groep 2 tot en met groep 8

Groepsgrootte:6 tot 8 kinderen

Door wie:Trudie van Megen en Mariëtte Chaudron HB-specialisten vanuit Stromenland.


Aanmelden?

IB-ers kunnen deze kinderen bespreken met de schoolcontactpersonen en middels een groeidocument kunnen ze dan aangemeld worden voor de Z11 groep voor het eind van dit schooljaar.


Wat gaan we nu doen in de Z11 groep?


De Z11 groep dient twee doelen:
-1. Het is een observatieplek. Veel kinderen passen zich aan aan de omgeving, zo ook aan de klas/groep waarin ze zitten en de verwachtingen die er daar zijn. Door in de Z11 groep de omgeving steeds aan te passen, kunnen wij kijken naar de kinderen en op die manier hun behoeftes zoveel als mogelijk in kaart te brengen. Deze informatie delen we aan het einde van de Z11 groep met jullie. Waarom pas aan het einde? Veel kinderen hebben tijd nodig, voordat ze zichzelf durven te laten zien en hun behoeftes kenbaar te maken.
-2. Het is een plek waarin we kinderen bewust willen maken van allerlei thema's die spelen of kunnen spelen als je misschien wel meer- of hoogbegaafd bent. Door het cognitieve luik en het zijnsluik van Tessa Kieboom in te zetten, raken we deze thema's aan en komen de karakteristieken aan bod die passen bij deze doelgroep.
Thema's waar je aan kan denken zijn:
gevoeligheid, intensiteit, gedachte-kracht, meervoudige intelligentie, executieve functies, faalangst, mindset etc.

Elke dag staat er een dagprogramma op het bord dat voorbereid is, maar waar we ook van af kunnen wijken, omdat we steeds inspelen op wat er gebeurt. Dit bespreken we met de kinderen en onze ervaring is dat als ze de veiligheid voelen ze hier heel goed mee om kunnen gaan. Die veiligheid is de basis, dus de eerste bijeenkomst zijn we vooral bezig met kennismaken en te vertellen wat ze kunnen verwachten. Dat we allemaal verschillend zijn en dat dat helemaal oke is.

Elke dag starten we om 8.45 uur. Kinderen mogen gewoon (als ze daar behoefte aan hebben) naar binnen gebracht worden. Ook als je opmerkingen hebt of vragen hebt, kun je die bij binnenkomst stellen. Leerkrachten mogen ons met vragen of opmerkingen altijd mailen. We willen dat ouders en leerkrachten hier zelf de verantwoordelijkheid in nemen. Laat geen vragen of opmerkingen liggen tot het eindgesprek, want dan kunnen we niets meer doen met de informatie. En kunnen we vragen (nog) niet beantwoorden, dan zullen we dat ook laten weten.


Een Z11 groep start als er minimaal 6 kinderen zijn met een maximum van 10. Leeftijden kunnen heel divers zijn. Na elke bijeenkomst krijgen ouders en leerkrachten een korte mail waarin staat wat we hebben aangeboden die dag. Ook krijgen de kinderen een opdracht mee naar huis en die wordt toegelicht in deze mail. Die opdracht moeten ze thuis maken en de volgende bijeenkomst weer meenemen. Kinderen (en ouders mogen kinderen hieraan herinneren en helpen als het kind dit fijn vindt) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De groep heeft niet voor niets Z11 (ZELF). In de derde bijeenkomst (voor ouders) en vierde bijeenkomst (voor leerkrachten) lichten we het aanbod toe en kunnen er vragen gesteld worden over de inhoud.


Voor de eerste bijeenkomst is het fijn als kinderen worden weggebracht. Het is toch altijd spannend. De eerste 10 minuten is er inloop en kunnen we, indien daar behoefte aan is, al dingen toelichten. Tijdens de inloop liggen er spellen, tekenpapier en (strip)boeken klaar om meteen een plekje te kunnen zoeken en iets te doen. Niks doen en kijken is ook geen probleem!


Mariette en Trudie verzorgen de groep en zijn er altijd samen. Soms splitsen we ons op in groepen (oudere kinderen - jongere kinderen of 1 van degene werkt met de kinderen en de andere geeft informatie aan ouders/leerkrachten in bijeenkomst 3 en 4).

Informatiefolder Z11-groepen


Nieuw te starten groep: September 2023!


Z11 groep maart 2023 - juni 2023


Tijd: van 8.45 uur tot 13.30 uur


Data bijeenkomsten:

 • donderdag 02-03
 • donderdag 16-03
 • donderdag 23-03 (met 1 ouder per kind)
 • donderdag 30-03 GEEN Z11-groep (i.v.m. observaties in de eigen klas van het kind)
 • donderdag 13-04 (met de leerkrachten van de kinderen)
 • donderdag 11-05
 • donderdag 25-05
 • donderdag 01-06
 • donderdag 15-06 (eindgeprekken op locatie van de Z11-groep met ouders, leerkrachten en IB'ers)


Afgeronde Z11 groepen

Groep okt 2022 - jan 2023

Groep A middenbouw: september 2021 - juni 2022

Groep B bovenbouw: oktober 2021 - juni 2022

Psycho-educatie (online): mei 2021 - juli 2021

Mezelf: september 2020 - juni 2021

Executieve functies en mindset: september 2020 - juni 2021

Leren leren: september 2020 - juni 2021

Psycho-educatie: juni 2020

Executieve functies en mindset: oktober 2019 - januari 2020

Psycho-educatie: augustus 2019 - september 2019

Executieve functies en mindset: maart 2019 - juni 2019


Waar:

Basisschool Zuiderpad, locatie Huissteden

Huissteden 1401
6605 HK Wijchen


Mail:

info@z11inbeeld.nlRecensies:


Jan van Nuland

Op dit moment zelfstandig opleider en inhoudelijk ondersteuner van 16 plusgroepen en 3 voltijds hb scholen, voorheen Steunpunt Hoogbegaafdheid Oss.


Rosmalen, 13-12-2019


Gisteren mocht ik een dag meelopen bij de groep “Executieve functies en mindset” van “Z11 in beeld” in Wijchen. Acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar, voornamelijk jongens, worden door hun ouders naar één basisschool gebracht voor een begeleiding in groepsverband door Trudie van Megen en Mariëtte Chaudron van “Z11 in beeld”. Acht kinderen die van hun deel van het samenwerkingsverband Stromenland een arrangement toegewezen hebben gekregen. Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze allemaal snelle, complexe denkers zijn én dat dat in hun schoolprestaties of gedrag niet tot uiting komt. 

Die koppeling van arrangementen heeft twee voordelen: ten eerste wordt de begeleidingstijd drastisch uitgebreid en ten tweede biedt het ook de mogelijkheid om ook uitdrukkelijk de nodige sociale vaardigheden te oefenen met elkaar.

De begeleiding is intensief door de verhouding van 1 begeleider op 4 kinderen. Vanaf het moment dat ik de klas binnenkom, wordt dat ook meteen duidelijk: in no time hebben verschillende kinderen al feedback ontvangen over hun gedrag: tips om het anders aan te pakken, anders te duiden. Eén van de hoofddoelstellingen daarbij is dat het kind wel leert afstemmen op de ander, maar dan wel zo dat het zich niet aanpast in de zin dat het zichzelf verliest. Vandaar ook de naam Z11 in beeld!

Op het whiteboard staat het dagprogramma: activiteiten die variëren in tijd van een kwartier tot een half uur. Dat programma is bedoeld om een evenwichtige verdeling te bieden van activiteiten die de veerkracht van de kinderen, hun zelfbeeld versterken (aai-momenten) en activiteiten die bewust frustratie oproepen (au-momenten). 


Het sterke aan de begeleiding vind ik de voortdurende duiding van gedachten, gevoelens en gedrag en hun onderling verband. En dit steeds reagerend op het gedrag dat zichtbaar wordt tijdens de activiteiten. Ook wordt de nodige aandacht gegeven aan de onderlinge interactie, die voor sommige kinderen ook problematisch blijkt. 

Een ander sterk punt is de samenwerking met ouders en leerkrachten. De kinderen komen 8 keer, de ouders komen twee keer met hen mee: aan het begin en het einde. De leerkrachten komen in ieder geval ook één keer mee, maar zo mogelijk en gewenst kan dat ook vaker.


Kortom: deze aanpak is een echte aanrader, die wat mij betreft ook zeker navolging verdiend in andere samenwerkingsverbanden!


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bedankt dames,

 

Volgens mij gaat onze dochter er veel profijt van hebben. En ik zelf ook.

 

Het was goed om te zien met welke rust en waardering jullie werken.

De ouderdag vorige week was fijn om bij te zijn.

 

De individuele terugkoppeling vorige week was mooi en indrukwekkend. De 

waardering die eruit sprak, samen met het herkennen en benadrukken van de

kwaliteiten van onze dochter, raakte me.

 

Heel mooi, jullie zijn een verrijking voor het onderwijs.